Remont budynków stacyjnych

Remont budynków stacyjnych

Został ogłoszony przetarg na roboty remontowe budynków stacyjnych:
– budynku dworca kolejowego
– budynku administracyjnego
– budynku świetlicy kolejowej
w wyniku którego wybrano wykonawcę robót.


Zakończenie prac planowane jest w roku bieżącym.


Zakres remontu budynku dworca kolejowego oraz budynku administracyjnego obejmuje:
a. wymiana zniszczonych elementów podwalin budynku oraz  położenie izolacji poziomej fundamentów.
b. wymianę deskowania i uszkodzonych elementów dachu (ok. 30%).
c. wymianę pokrycia z blachy
d. wykonanę nowych kominów ceglanych w obrebie dachu
e. wykonanie ocieplenia stropów
f. wymianę poszycia zewnętrznego ścian drewnianych po wykonaniu docieplenia
g. wykonanie rynien i rur spustowych
h. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i odgromowej
i. wykonanie nowych tynków i ich pomalowanie
j. wykonanie nowej opaski odwadniającej wokół budynku
k. wymianę części podłóg drewnianych
l. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę drewnianą nawiązującą do rozwiązań historycznych.
Zakres remontu budynku świetlicy kolejowej obejmuje:
a. wymianę pokrycia dachu
b.wymianę rynien i rur spustowych.
c. wymianę obróbek blacharskich.

[GALERIA1,11]

[GALERIA1,12]