Regulamin przewozów drezynami rowerowymi

REGULAMIN

Nadwiślańskie  Drezyny Rowerowe - regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z drezyn rowerowych na kolejowych liniach turystycznych i w obiektach mieszczących się przy stacji Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w Karczmiskach ul. Opolska 2.
 2. W przypadku uzasadnionym przepisami prawa Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa może wprowadzić przejściowe szczególne zasady i warunki w zakresie wskazanym w ust.1 powyżej, które mają pierwszeństwo stosowania przed  postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Drezyna Rowerowa to platforma o wymiarach 2,19-1,39 m. Składa się z dwóch miejsc do pedałowania oraz dwóch miejsc na ławeczce.
  Jedną drezyną może jednocześnie podróżować cztery osoby dorosłe lub dwie osoby dorosłe i troje dzieci, przebywanie podczas jazdy w większej ilości osób na jednej drezynie jest ZABRONIONE!
 4. Bilet na przejazd drezyną rowerową można zarezerwować telefonicznie lub kupić w kasie biletowej na stacji minimum 15 min. przed kursem. Należności związane z przejazdem w kasie biletowej można uregulować gotówką albo kartą płatniczą (w złotych).
 5. Zakup biletu jest jednoznaczny z zobowiązaniem się kupującego i osób łącznie z nim korzystającym z drezyny z wymagań określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. UWAGA WAŻNE!!! Podróżny zobowiązany jest stawić się na stacji 15 min. przed odjazdem w przeciwnym wypadku rezerwacja zostaje anulowana.
 8. Podróż odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką kierownika składu (tam i z powrotem) i trwa w zależności od wybranej trasy ok. 1,5-3 godzin.
 9. Osoby korzystające z przejazdu drezynami rowerowymi zobowiązane są podporządkować się wskazówkom związanym z bezpieczeństwem przewozu, wydawanym przez dyspozytora odcinkowego/kierownika składu, w tym do przestrzegania znaków i sygnałów wydawanych przez (stój, hamuj, dalej).
  • obsługa zabezpieczająca przejazd ( dyspozytor odcinkowy / kierownik składu i pomocnik kierownika ) nie napędzają drezyn turystów ze względu na zapewnienie nadzoru i bezpieczeństwa przejazdu drezyn.
 10. Wszystkie rzeczy podręczne muszą być przewożone w koszykach bagażowych tak, aby ich uszy i ramiona nie wystawały poza obręb kosza.

  Zabronione jest umieszczanie dzieci w koszyku bagażowym!

 11. Dzieci muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
 12. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 13. Podczas jazdy nie wolno łapać żadnych wystających elementów na trasie przejazdu, np. gałęzi.
 14. Wszystkie osoby znajdujące się na drezynie muszą zajmować miejsca siedzące. Obowiązuje zakaz stania na drezynie.
 15. Hamulec powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą. Osoba hamująca zobowiązana jest podnieść lewą rękę w celu zasygnalizowania tego manewru następnej drezynie.
 16. Zmiany osób pedałujących następują podczas jazdy (bez zatrzymywania).
 17. Drezyny jadą w odstępach ok. 50 m. (chyba, że inaczej zadecyduje kierownik składu).
 18. OBOWIĄZUJE KATEGORYCZY ZAKAZ ROZPĘDZANIA POJAZDU, A TAKŻE ZDERZANIA SIĘ Z INNYMI DREZYNAMI. Wszystkie konsekwencje zderzenia w tym uszkodzenia sprzętu ponoszą osoby, które nie zachowały bezpiecznej odległości i wjechały w drezynę poprzedzającą.
 19. Wszelkie usterki techniczne – szczególnie dotyczące skuteczności hamowania - zauważone przez podróżnych muszą być natychmiast zgłoszone do obsługi.
 20. Osoby niepełnosprawne mogą podróżować drezyną rowerową wyłącznie pod opieką osób zdolnych do napędzania drezyny. Osoby niepełnosprawne zajmują siedzące miejsca na ławeczce drezyn.
 21. Drezynami mogą podróżować zwierzęta.
 22. Dyspozytor odcinkowy /kierownik składu może odmówić kontynuowania dalszej podróży pasażerowi nie przestrzegającemu regulaminu.
 23. Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian po ogłoszeniu okresowego rozkładu jazdy.
 24. Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa nie ponosi odpowiedzialności za zmianę pogody podczas kursu, mokre i pochlapane ubrania oraz spadek kondycji podróżnych.
 25. Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa ma prawo odmówić skorzystania z drezyny rowerowej gdy:
  • osoba chcąca wypożyczyć drezynę jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,
  • warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników.
 26. Korzystający z drezyn rowerowych zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 21.06 2021r.
 27. Osoba korzystająca z drezyn rowerowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Nadwiślańską Kolejkę Wąskotorową zgodnie z właściwymi przepisami wyłącznie dla celu realizacji przewozów, w tym szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Administratorem danych, w tym danych osobowych, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, przy ul. Młodzieżowej 6, NIP;717-15-53-471, TEL. 818204072, 818204243. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w zakresie wynikającym z wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, ani do państw trzecich.