Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące rezerwacji i funkcjonowania kolejki należy kierować do Operatora Kolejki:

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej

24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6

tel./fax. 081 820 40 72 / 081 820 42 43

NIP 717-15-53-471,

REGON 431029613

https://zdpopole.e-biuletyn.pl

www.zdpopole.lublin.pl