Projekt kolejkowy kandydatem w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Projekt kolejkowy kandydatem w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Celem organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia jest nagrodzenie najlepszych projektów dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach, przy czym zgłoszony przez Powiat Opolski projekt kandyduje jako  „Turystyka aktywna”.
Dla laureatów zmagań przewidziano statuetki, tablice pamiątkowe, dyplomy, zindywidualizowane pakiety promocyjne oraz kampanię promocyjną za pośrednictwem licznych środków masowego przekazu. Biorąc pod uwagę fakt, iż w dotychczasowych edycjach konkursu wzięło ponad 800 projektodawców, można przypuszczać, że rywalizacja nie będzie łatwa. Trzymamy jednak kciuki za kolejkowy projekt i mamy nadzieję, że zostanie on zauważony.