Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa – atrakcją Ekomuzeum Lubelszczyzny

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa – atrakcją Ekomuzeum Lubelszczyzny

W ramach projektu zakończono już realizację kilku działań, mających na celu promocję położonych na ekomuzealnym szlaku atrakcji. Zostały one m.in. oznaczone w terenie tablicami informacyjnymi oraz scharakteryzowane w ulotkach informacyjnych i paszportach turystycznych. Gestorzy poszczególnych obiektów otrzymali ponadto zindywidualizowane pieczęcie z nazwą i logo ich miejsca, a także przeszli szkolenia z zakresu promocji produktów regionalnych.
Upowszechnianie informacji na temat Ekomuzeum odbywa się również poprzez organizowanie imprez promocyjnych. Pierwsza z nich, otwierająca projekt, miała miejsce 25 sierpnia w miniskansenie „Wojciechowsko Zagroda” w Wojciechowie. Gestorzy obiektów ekomuzealnych zachęcali zwiedzających do skorzystania z przedstawianej przez nich oferty poprzez stoiska promocyjne, występy sceniczne i wypowiedzi w relacjach radiowych. Wśród prezentowanych na festynie produktów turystycznych nie mogło zabraknąć Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej – wszyscy zainteresowani uzyskali szczegółowe informacje zarówno na temat kursów pociągu, jak i wielu innych atrakcji dostępnych w ofercie Kolejki. W ramach projektu planowane są jeszcze dwie imprezy promujące obiekty wchodzące w skład Ekomuzeum – odbędą się one 22 września w Pszczelej Woli i 29 września w Opolu Lubelskim.