Konferencja Kampania promocyjna Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej

Konferencja Kampania promocyjna Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej

W środę 23 listopada 2011 r. na stacji w Karczmiskach i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Karczmiskach odbyła się konferencja pn. „Kampania promocyjna Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej” podsumowująca realizację projektu „Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013.

Organizatorem był Starosta Opolski Zenon Rodzik. Uczestnikiem konferencji był przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Szymon Jałocha. W konferencji uczestniczyli także m.in. dyrektorzy szkół z terenu powiatu opolskiego, przedstawiciele branży turystycznej i samorządów uczestniczących w realizacji ww. projektu.

Otwarcia konferencji i przedstawienia historii dotyczącej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w formie prezentacji multimedialnej dokonał Starosta Opolski Zenon Rodzik. Charakterystykę stanu obecnego kolejki, cele i założenia ww. projektu oraz projektu „Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego”, szanse i zagrożenia NKW, podsumowanie mijającego sezonu oraz sprawozdanie z promocji Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej przedstawiła w formie prezentacji multimedialnych Anna Bugaj z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem. Po atrakcjach turystycznych Powiatu Opolskiego, które spotkać można na trasie naszej kolejki oprowadził w prezentacji multimedialnej Jacek Rosły z Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska. Gościnnie wystąpił przedstawiciel partnera drugiego z ww. projektów Pan Paweł Lis – kierownik oddziału Grodzisko Żmijowiska Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, który przybliżył tematykę dotyczącą rozbudowy Słowiańskiego Grodziska w Żmijowiskach.

Na zakończenie konferencji Starosta Opolski wręczył nagrody dla uczniów szkół podstawowych, laureatów konkursu „Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa widziana oczami dzieci”, prace złożone w konkursie wzięły udział w wystawie towarzyszącej konferencji.

 

Zdjęcia z konferencji w naszej galerii